Geleceğin Dünyasına Hazır Mıyız?

Zihniyet Dönüşümü: Neden bilim ve teknolojide dünyanın gerisinde kaldık? Bu açığımızı nasıl kapatabiliriz? Yarın bizi nasıl bir dünya bekliyor?

Dünyanın en değerli toprak parçasında oturuyoruz. Jeopolitik önemi, tabiat güzellikleri, iklimi, yer altı-yer üstü zenginlikleri ve tarihi mirasıyla dünyanın en nadide köşelerinden biri Türkiye. Üstelik çoğunluğu genç olmak üzere, 86 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Ancak çok sevdiğimiz ülkenin her gün biraz daha ayağımızın altından kayıp gitmekte olduğunu görmek zorundayız. Bu bakımdan, tez elden harekete geçmemiz gerekiyor. Zira henüz kalkınmış ülkeler liginde değiliz. Mesela Almanya’da kişi başına düşen gayrisafi milli hâsıla 40.000 dolar iken, bizde hala 10 bin dolar civarında. Sadece ekonomide mi? Bilim ve teknolojide, Batı dünyasını çok geriden takip ediyoruz. Hatta adı-sanı duyulmamış bir kısım Afrika ülkeleri bile Türkiye’den ileri. Dahası, 1960’lı yıllarda bizden çok daha yoksul olan Güney Kore, bugün bizden 3 kat daha zengin. Hukuk ve insan hakları konusunda da ne yazık ki olması gereken noktadan çok uzaktayız.

Bu duruma nasıl düştük? Aslında bizde eksik olan ne? Buradan nasıl çıkabiliriz? Baş döndürücü bir hızla değişen ve dönüşen dünya ile aramızdaki açığı nasıl kapatırız? Kemal Çiftci tarafından yazılan kitap, bu can yakıcı sorulara cevap arama denemesidir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/zihniyet-donusumu-/538176.html