• 13 minutes Read
“BEN NESLİ”

Yazının başlığı, Jean M. Twenge tarafından kaleme alınan ve Kaknüs yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılan, günümüz gençliğinin özelliklerini ve karşılaştığı sorunları anlatan kitabın da adıdır aynı zamanda. Bugünün gençleri niçin bu…

  • 11 minutes Read
Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

Dünyadaki bilimsel araştırmalardan çıkarılan yayınların neresindeyiz? Somut veriler üzerinden yerimizin 2005 yılından bu yana çok değişmediği görülüyor. Scientific Journal Rankings (SJR) (http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017) verilerine göre; Türkiye, Dünya sıralamasında 18-20. sıra aralığında bulunmaktadır.…

Fragen und antworten rund ums thema bienenfreundliche balkonpflanzen. Spa bali massage.