İnsan ve Kainat

Dünyaya bilimin penceresinden bakın

Matematik, Kâinatta Tesadüfün Olmadığını İspat Ediyor

mnutku Matematik, Kâinatta Tesadüfün Olmadığını İspat Ediyor
Prof. Dr. Mustafa Nutku

1940’larda Kastamonu’da, Kur’an hakikatlarına susamış; o zamanki siyasî iradenin de etkisiyle okullarda sürdürülen dinsizlik, imansızlık ve ahlâksızlık propagandalarından ruhları daralmış iki masum liseli öğrenci, Bediüzzaman Said Nursî’nin ziyaretine gelmiş ve “Bize Hâlık’ımızı tanıttır; muallimlerimiz bize Allah’tan bahsetmiyorlar” demişler. Maddiyûnluk hastalığına “manevî doktor” gibi gönderilen “asrın tabibi” ise, onlara çok veciz şu ifadeleri söylemiş ve misallerle izah etmiş: “Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.”

İşte Söz Sultanı, kendinden sonraki bütün mekteplilere ışık tutacak ve onları dinsiz bir felsefe ile anlatılmaya devam eden fenlerden gelecek manevî zararlardan koruyup kurtaracak özlü ve nurlu bir hakikati daha haykırmıştır. Evet her fen, sürekli Allah’ı anlatıp dururken bu evrimciler nasıl dinsiz, ateist olabiliyorlar; hangi mantıkla maddeye taparcasına ulûhiyet vermek gibi bir akılsızlığı irtikab edebiliyorlar? Yalnız fen bilimleri değil; matematik de, kâinatta tesadüf olmadığını çok daha kesin bir şekilde ispatlıyor. Şöyle ki:

Matematikte “ihtimaliyet” (olasılık) denilen bir konu vardır; bu konu ilk defa öğrenilirken bazı öğrencilere hiçbir işe yaramayacak gibi görünse de aslında çok kesin bir tevhid delili vermekte kullanılabilir.

Meselâ. İNSAN kelimesini yazmak istesek; bunu yazabilmenin iki ihtimali vardır. Birincisi: Elimize kalem alır, güç ve irademizi kullanarak “İNSAN” yazarız. İkincisi için de bütün harflerin bulunduğu bir torbadan ard arda rastgele harfler çekip o kelimeyi yazmayı deneriz.

Deneriz; ama bu şekilde İNSAN kelimesini yazabilmek çok da kolay bir iş olmaz. Eğer torbada alfabedeki 29 harfin tamamı ve N harfi de 2 kere lazım olacağı için bu harften 2 tane bulunsa, torbada toplam 30 harf olur ve İNSAN kelimesinin ilk harfi olan “İ”nin torbadan ilk çekişte elimize gelme ihtimali 1/30’dur.

Aldığımız harfleri torbaya tekrar koymazsak, İNSAN kelimesindeki ilk harften sonra gelen harflerin torbadan çekişte elimize gelme ihtimalleri ise şöyledir:

N→1/29

S→ 1/28

A →  1/27

N → 1/26

İNSAN kelimesinin kendisinin bu şekilde yazılabilme ihtimali ise, tüm bunların çarpımı sonucu elde edilir ki, bu da:

1/30 x 1/29 x 1/28 × 1/27 × 1/26 = 1/17 100 720’dir.

Yani, torbadan 17 milyon 100 bin 720 de bir ihtimalle İNSAN kelimesini yazabiliriz. İNSAN kelimesi gibi, sadece 5 harften oluşan bir kelimenin yazılması bile tesadüfle ne kadar küçük bir ihtimaldir.

Şimdi de 3 Milyar 170 milyon adet ve “nükleotid” denilen harflerle yazılmış, insanın plan ve programından ibaret olan DNA’nın tesadüfen yazılabilmesinin ihtimaliyetini araştıracak olsak, bu da: 3 milyar üzeri 3 milyarda birdir. Yani 3 milyar sayısının bir birleriyle çarpan halinde 3 milyar kere yazılmasıyla ortaya çıkabilecek sayıdır ki, elektronik mühendisleri bu hesabı yapacak hiçbir hesap makinesinin olmadığını ve böyle bir sayı büyüklüğünü dünyadaki bütün harddisklere sığdıramayacağınızı size söylerler.

Bu sadece, normal şartlar altındaki ihtimaldir. Bununla bir de “zaman boyutu”nu yani kâinatın ilk var edilmesinden beri DNA’nın var olmasına en elverişli zamanın seçilme ihtimalini çarpın; çünkü dünyanın tamamen ateş parçası olduğu dönemde DNA denilen bir şey de olamazdı.

Bir de “mekan boyutu”nu düşünün; yani hadsiz, hudutsuz denilecek kadar geniş olan kâinat denizinde DNA’nın var olması için en elverişli mekan olan dünyanın mekan olarak seçilmesi ihtimalini hesaba katıp onunla da çarpın.

Sonra 114 atom cinsi içerisinden sadece 5 atomun (C, H, O, N, P) kullanılması ihtimali ile de çarpın. Netice olarak, yaklaşık “sonsuzda bir ihtimal” karşımıza çıkar ki; bunun matematikteki karşılığı: Sıfırdır. Bu hesaba göre, sadece bir DNA’nın tesadüfen olması ihtimali bile yokken, her birisinin içerisinde DNA bulunan ortalama 100 trilyon hücre ile yazılan İNSAN bedeni nasıl tesadüfen olabilir?

Bu ihtimaliyet hesabından da anlaşılacağı gibi; İNSAN bedeninin varlık âlemine çıkması tesadüflere verildiğinde imkânsız derecesinde zordur. Fakat İNSAN kelimesinin rastgele yazılması nasıl ki çok zorken bir yazarın tercihiyle çok kolay oluyorsa, bir Kadir-i Külli Şey’e verildiğinde, O’nun tercihiyle bu nihayet derecede kolay olur ve gözümüz önünde aynen öyle kolayca oluyor.

 

 

Share this content:

Foreign domestic helper.