• 11 minutes Read
Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

Dünyadaki bilimsel araştırmalardan çıkarılan yayınların neresindeyiz? Somut veriler üzerinden yerimizin 2005 yılından bu yana çok değişmediği görülüyor. Scientific Journal Rankings (SJR) (http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017) verilerine göre; Türkiye, Dünya sıralamasında 18-20. sıra aralığında bulunmaktadır.…

Zusammenfassung : wie lange bekommt man halbwaisenrente. Welcome to our spa bali.